чикл

 • 51борынгы — с. 1. Борын замандагы, бик күптәнге 2. Элекке, баштагы. БОРЫНГЫ ТАРИХ – Тарихта шартлы рәв. яңа эраның бишенче гасыры белән чикләнгән чор. БОРЫНГЫ ТАТАР ТЕЛЕ – Әдәби тел формалашканчы булган татар халык теле. БОРЫНГЫЛАР – Ата бабалар …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 52дә — ТӘ – 1. кис. Үзе караган сүзгә басым ясауны белдерә бик тә салкын. Үзе караган сүзгә басым ясап, чикләүне, аерып күрсәтүне белдерә балыкның да ниндие!. Соклану хисен белдергән тезмәдә, кабатлап әйтелгән исемнәр арасында килеп, басымны куәтли аты… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 53декаэдр — Ун яссылык белән чикләнгән геометрик җисем …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 54диктатура — 1. Бер кешенең (диктаторның) чикләнмәгән властена нигезләнгән идарә системасы 2. Диктаторның идарә итү системасы, диктаторлык режимы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 55дискриминация — ләү – Расасы, милләте, җенесе, политик яки дини карашлары һ. б. ш. бүтән булган кешеләрнең хокукларын чикләү яки хокуклардан мәхрүм итү. Теге яки бу дәүләт вәкилләренә, оешмаларына һәм гражданнарына башка дәүләтнекеләргә караганда кимрәк хокуклар …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 56җисем — 1. Пространствоның билгеле бер өлешен биләп торган матдә, материя; аерым бер предмет, әйбер. Аерым планета яки галәмдә билгеле бер юнәлештә хәрәкәт итә торган әйбер күк җисеме 2. Пространствоның төрле яктан чикләп алынган өлеше геометрик җисем.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 57иксез-чиксез — с. 1. Нык дәрәҗәдә зур, киң, озын, чикләре күренмәгән яки булмаган, очсыз кырыйсыз 2. күч. Бик күп, санап бетергесез …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 58имән — Яфраклары челтәр кырыйлы, каты үзагачлы зур юан агач. с. Шул агачтан ясалган. ИМӘН АЛМАСЫ – Имән яфрагында аклы кызыллы кечкенә алма сыман түгәрәк шар; гало. ИМӘН БАРМАК – Баш һәм урта бармаклар арасындагы бармак; ишарә бармак. ИМӘН БОРЫН – Тау… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 59иммунитет — 1. Организмның авыруга бирешмәүчәнлеге 2. Аерым кешеләргә, бигрәк тә дипломатларга һәм депутатларга карата кайбер чикләү законнарын кулланмау; иминлек …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 60ирек — 1. Азатлык, бәйсезлек 2. Сак астында, тоткынлыкта булмау 3. Дәүләттә, илдә шәхескә бирелгән хокук сүз иреге 4. Политик һәм экономик чикләүләр булмау; хөрлек 5. Иркенлек, иркен тормыш 6. Үз ихтыярыңа куелганлык бозаулар иректә йөри 7. Теләгән… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге